Om goda grannar

Samverkan startade hösten 2015 då ca 4000 transitflyktingar övernattade i natthärbärget i Stockholms moské och i Katarina församlings lokaler. Natthärbärget drevs av biståndsorganisationen Islamic Relief, Stockholms moské och Katarina församling.

Vi har sedan dess en gemensam övertygelse att vi oavsett religion eller etnicitet kan hjälpa, lära och lita på varandra. Vi respekterar våra olikheter och välkomna var och en att berika våra kulturer med erfarenheter och kunskaper. Vi tror att vårt samarbete kan bidra till en fredligare värld och ett öppnare samhälle. Vi vill vara Goda grannar.

Goda grannar fick 2016 uppdrag av Stockholms Stads Söderandan att samordna aktiviteter och frivilliga kring boendet för nyanlända. Dels Vintertullen på Södermalm 2017 dels även boendet på Ringvägen 2018. Även Sofia församling är med i Goda grannar. På Södermalm har vi exempelvis sammanfört över sextio kompisfamiljer och har sex olika språkcaféer öppna varje vecka.

Sedan 2017 samverkar vi också nära Norrmalms stadsdelsförvaltning och Norrtulls sportklubb i en gemensam satsning för barnfamiljer. Inkludering och integration i innerstan med fokus på att vidga nätverken för människor, nyanlända liksom etablerade, genom att anordna utflykter, mötesplatser och föra samman kompisfamiljer.

Goda grannar har sedan 2016 också ett lokalt arbete i Hallonbergen/Sundbyberg. Där samverkar Svenska kyrkan i Sundbyberg, Syriskortodoxa kyrkan och Negashi-moskén. Vi samverkar/handleder också Svenska kyrkan i Farsta i deras rådgivning för nyanlända.

Vi samlar således ett brett nätverk ideellt engagerade människor som vill bidra till att nyanlända och asylsökande får en bra start i Sverige. Vi har kunskaper om språk, juridik, ekonomi, vård, omsorg, skola, arbetsmarknad, socialtjänst och hur man tar sig fram i Stockholm.

Goda grannar samverkar också med ett stort antal organisationer så som Scouterna, föreningen Manuel, Södergården, Hej främling!, KFUM, Ibn Rushd, Sensus, IM, Stockholm Stad, Migrationsverket och Stadsmissionen.

GODA GRANNAR, ETT SAMARBETE MELLAN

Vill du komma i kontakt med oss?

FINNS DET NÅGOT VI KAN HJÄLPA DIG MED?

Kontakta oss