Loading...
OM OSS 2017-07-11T10:32:34+00:00

Om goda grannar

Samverkan startade hösten 2015 då ca 4000 transitflyktingar övernattade i natthärbärget i Stockholms moské och i Katarina församlings lokaler. Natthärbärget drevs av biståndsorganisationen Islamic Relief, Stockholms moské och Katarina församling.

Vi samlar ett brett nätverk ideellt engagerade människor som vill bidra till att nyanlända och asylsökande får en bra start i Sverige. Vi har kunskaper om Stockholm och Södermalm, språk, juridik, ekonomi, vård, omsorg, skola, arbetsmarknad, socialtjänst och så vidare.

Goda grannar har fått uppdrag av Stockholms Stads Söderandan att samordna aktiviteter och frivilliga kring boendet för nyanlända Vintertullen på Södermalm.

Vill du arrangera saker där kontakta oss!

Goda grannar samverkar också med ett stort antal organisationer så som Hej främling!, Manuel, Södergården, Ibn Rushd, Sensus, IM, Stockholm Stad, Migrationsverket och Stadsmissionen.

GODA GRANNAR, ETT SAMARBETE MELLAN

Vill du komma i kontakt med oss?

FINNS DET NÅGOT VI KAN HJÄLPA DIG MED?

Kontakta oss